PŁYTY WARSTWOWE

Płyty warstwowe to element kompozytowy prefabrykowany, składający się z trzech warstw: zewnętrznej i wewnętrznej okładziny oraz konstrukcyjno-izolacyjnego rdzenia. Rdzeń płyty warstwowej odpowiada za izolacyjność termiczną, akustyczną i odporność ogniową, a okładziny pełnią rolę konstrukcyjną i gwarantują wysoką wytrzymałość mechaniczną. W ofercie BLACHPROFIL 2 są płyty warstwowe z trzema rodzajami rdzenia: CorePUR, CorePIR, CoreWOOL.

SPW-S CORE PIR

Pozwala na wykonanie obudowy ścian zewnętrznych, wewnętrznych i sufitów w budynkach przemysłowych lub użyteczności publicznej.

SPW-H CORE PIR

Pozwala na wykonanie obudowy ścian zewnętrznych, wewnętrznych i sufitów w budynkach przemysłowych lub użyteczności publicznej.

SPW-C CORE PIR

Pozwala na wykonanie obudowy ścian i sufitów budynków chłodniczych oraz budynków przemysłowych i użyteczności publicznej.

SPR CORE PIR

Pozwala na wykonanie obudowy dachów budynków przemysłowych i użyteczności publicznej.

SPW-S CORE WOOL

Pozwala na wykonanie obudowy ścian zewnętrznych, wewnętrznych i sufitów w budynkach przemysłowych lub użyteczności publicznej.

SPW-H CORE WOOL

Pozwala na wykonanie obudowy ścian zewnętrznych, wewnętrznych i sufitów w budynkach przemysłowych lub użyteczności publicznej.

SPR CORE WOOL

Pozwala na wykonanie obudowy dachów budynków przemysłowych i użyteczności publicznej.